Prosessit

Tuntemalla yrityksen kaikki prosessit voidaan yritystä johtaa järkevästi ja tehokkaasti. Prosessien kehitystyöllä vaikutetaan työn sujuvuuteen ja sillä voidaan myös vaikuttaa työhyvinvointiin koko organisaatiossa. Ilman tuntemusta on hankalaa hyödyntää mittareita tai kehittää toimintaa.