Ratkaisu vai tekijä?

Yrityksen kehittäminen vaatii halua, tahtoa ja aikaa. Suurin syy miksi kehitystyö jää tekemättä on henkilökohtaisista valinnoista johtuva ajan puute. Toinen syy on että työ halutaan tehdä itse.

Tämä tilanne on tosi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Miksi näin on? Syy johtaa juurensa siihen, että ei uskalleta luottaa muihin ihmisiin tai yrityksiin, jotta työ saataisiin tehtyä. Monesti mielletään että kehittäminen on kallista ja aikaa vievää. Se on osittain totta, mutta myös tarua. Kehittäminen on juuri niin kallista kun haluaa sen olevan. Se miten kehitys rahoitetaan täytyy ensin suunnitella.

Projekteihin valitaan tekijä, joko palveluntuottaja suoraan tai ensin konsultti kenen päävastuuna on suorittaa projekti yrityksen puolesta. Tässä kohtaa menee sormi suuhun ja budjetti pieleen hyvin monta kertaa.

Vakiokonseptit ja lähtötilanne selvitykset ovat aina perustöitä ja vaaditaan aina ennen kuin kehitystä voidaan aloittaa. Se kuinka paljon se maksaa on laskuttajasta ja asiakkaasta kiinni.

Budjettia määritettäessä kannattaa ensin miettiä, mitä tavoitteita projektille halutaan asettaa. Sen jälkeen tulee budjetin vuoro.

JTM-consulting auttaa myös määrityksissä ja budjettiraamien tekemisessä. Kehitystyö on JTM-consulting ydin toimintaa.

Ota yhteyttä ja kerro mitä te haluaisitte kehittää.

Aurinkoa kehitykseen